Most piastowski
Ścieżki rowerowe
Strefa Płatnego Parkowania
Postój płatny od poniedziałku do piątku w godz. 8 - 17, dwie strefy parkowania, 123 parkomaty, 3000 miejsc parkingowych.
Kamienny most
ul. Ozimska
Wiadukty i mosty

Aktualności

Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej w zakresie budowy drogi gminnej

Miejski Zarząd Dróg w Opolu informuje, że od dnia 23.07.2018 r. zmianie ulegnie organizacja ruchu na ul.  Bohaterów Monte Cassino w rejonie stacji benzynowej BP. Ruch w tym rejonie będzie odbywał się jednym pasem w kierunku ul. Oleskiej i ul. Ozimskiej. W/w zmiana organizacji ruchu związana jest z budową drogi gminnej na terenie
Czytaj dalej →

Rozbudowa DW 435 w Opolu obręb Żerkowice od km 13+947 do km 15+599

Miejski Zarząd Dróg w Opolu informuje, że z dniem 02.07.2018 r. nastąpi zamknięcie ulicy Niemodlińskiej w Opolu – Żerkowicach na odcinku od ulicy Centralnej do ulicy Paprotkowej w związku z realizacją następnego etapu rozbudowy drogi. Na zamkniętym odcinku dojazd do posesji będą mieli wyłącznie mieszkańcy. Komunikacja miejska i
Czytaj dalej →

Mechanizm podzielonej płatności

„Miejski Zarząd Dróg w Opolu informuje, iż w związku z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług (Art. 108a ust.1) od 1 lipca 2018 r. rozpoczyna stosowanie mechanizmu podzielonej płatności (Split Payment)”.
Czytaj dalej →

Opis procedur i wzory dokumentów

Wzory dokumentów i opis procedur spraw załatwianych w Miejskim Zarządzie Dróg w Opolu. Umieszczanie obiektów budowlanych i reklam w pasie drogowym, przejazd pojazdów nienormatywnych, zajęcie pasa drogowego, uzgadnianie dokumentacji projektowe, wykaz opłat, reklamacje wezwań do zapłaty za postój w strefie płatnego parkowania.