Most piastowski
Ścieżki rowerowe
Strefa Płatnego Parkowania
Postój płatny od poniedziałku do piątku w godz. 8 - 17, dwie strefy parkowania, 123 parkomaty, 3000 miejsc parkingowych.
Kamienny most
ul. Ozimska
Wiadukty i mosty

Aktualności

Budowa węzła obwodnicy północnej – zakończona

Miasto Opole – Miejski Zarząd Dróg w Opolu informuje o zrealizowanym projekcie pn: Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych – Sobieskiego) w Opolu Nr projektu: WND-RPOP.03.01.01-16-009/12 Nr umowy o dofinansowanie: RPOP.03.01.01-16-009/12-00 z dnia 28 lute
Czytaj dalej →

Zmiana organizacji ruchu na obwodnicy

W związku ze zbliżającym się zakończeniem realizacji zadania pn: Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych – Sobieskiego) w Opolu, Miejski Zarząd Dróg w Opolu informuje o przywróceniu z dniem 9 lipca między godz. 8ºº a 9ºº, ruchu dwukierunkowego na odcinku obwodn
Czytaj dalej →

Budowa obwodnicy północnej na finiszu

Miasto Opole – Miejski Zarząd Dróg w Opolu informuje o realizacji projektu pn: Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych – Sobieskiego) w Opolu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Re
Czytaj dalej →

Opis procedur i wzory dokumentów

Wzory dokumentów i opis procedur spraw załatwianych w Miejskim Zarządzie Dróg w Opolu. Umieszczanie obiektów budowlanych i reklam w pasie drogowym, przejazd pojazdów nienormatywnych, zajęcie pasa drogowego, uzgadnianie dokumentacji projektowe, wykaz opłat, reklamacje wezwań do zapłaty za postój w strefie płatnego parkowania.