Most piastowski
Ścieżki rowerowe
Strefa Płatnego Parkowania
Postój płatny od poniedziałku do piątku w godz. 8 - 17, dwie strefy parkowania, 123 parkomaty, 3000 miejsc parkingowych.
Kamienny most
ul. Ozimska
Wiadukty i mosty

Aktualności

Zmiana organizacji ruchu – ul. Niemodlińska

Miejski Zarząd Dróg w Opolu informuje o planowanej zmianie organizacji ruchu w związku z postępem robót drogowych na ul. Niemodlińskiej w Opolu. Wprowadzana organizacja ruchu udostępni skrzyżowanie ulic Niemodlińska – Wojska Polskiego. Wyłączony natomiast zostanie ruch samochodowy na skrzyżowaniu ulic Niemodlińska – Prószk
Czytaj dalej →

Budowa mostu nad Kanałem Ulgi – wyłączenie pasa 06.11.2017r.

Miejski Zarząd Dróg w Opolu informuje o planowanej na dzień 06.11.br. zmianie organizacji ruchu w związku z postępem robót związanych z budową mostu nad Kanałem Ulgi w ciągu ul. Niemodlińskiej. Z obecnie dopuszczonych do ruchu (dla jadących z kierunku centrum tj. od strony „ronda”), dwóch pasów skrętu, do jazdy w prawo (kierunek
Czytaj dalej →

Wymiana drewnianego pokładu mostu – ul. Zamkowa

Miejski Zarząd Dróg w Opolu informuje o planowanej na dzień 6.11 br. zmianie organizacji ruchu w związku z wymianą drewnianego pokładu mostu nad Kanałem Młynówka w ciągu ul. Zamkowej w Opolu. Na obiekcie zostanie całkowicie zamknięta jezdnia dla ruchu samochodowego, natomiast zostanie utrzymany ruch pieszy na moście. Planowany t
Czytaj dalej →

Opis procedur i wzory dokumentów

Wzory dokumentów i opis procedur spraw załatwianych w Miejskim Zarządzie Dróg w Opolu. Umieszczanie obiektów budowlanych i reklam w pasie drogowym, przejazd pojazdów nienormatywnych, zajęcie pasa drogowego, uzgadnianie dokumentacji projektowe, wykaz opłat, reklamacje wezwań do zapłaty za postój w strefie płatnego parkowania.