Most piastowski
Ścieżki rowerowe
Strefa Płatnego Parkowania
Postój płatny od poniedziałku do piątku w godz. 8 - 17, dwie strefy parkowania, 123 parkomaty, 3000 miejsc parkingowych.
Kamienny most
ul. Ozimska
Wiadukty i mosty

Aktualności

Wymiana nawierzchni – ul. Dmowskiego – wyłączenie z ruchu

Miejski Zarząd Dróg w Opolu informuje, że w związku z wymianą nawierzchni jezdni i chodników ulica Dmowskiego na okres około 1 miesiąca zostanie czasowo wyłączona z ruchu pojazdów. Planowany termin rozpoczęcia robót to 18 czerwca br.
Czytaj dalej →

Wiadukt nad linia kolejową w ciągu ul. Zielonej

Miejski Zarząd Dróg w Opolu informuje o utrudnieniach w ruchu pieszym oraz samochodowym na  wiadukcie nad torami PKP w ciągu ul. Zielonej. Z uwagi na remont pomostu od dnia 23.05.2018r obiekt zostanie wyłączony z ruchu pieszo-jezdnego. Planowany termin zakończenia robót: połowa lipca br.
Czytaj dalej →

Naprawy gwarancyjne w rejonie węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych – Sobieskiego)

Miejski Zarząd Dróg informuje o wprowadzeniu organizacji ruchu zastępczego z dniem 17.05.2018r. od godziny 8:00 oraz o rozpoczęciu prac drogowych w ramach napraw gwarancyjnych na rondach: - przy skrzyżowaniu ulic Budowlanych – Sobieskiego – Składowa, - przy łącznicy od strony Wrocławia, - przy skrzyżowaniu z obwodnic
Czytaj dalej →

Opis procedur i wzory dokumentów

Wzory dokumentów i opis procedur spraw załatwianych w Miejskim Zarządzie Dróg w Opolu. Umieszczanie obiektów budowlanych i reklam w pasie drogowym, przejazd pojazdów nienormatywnych, zajęcie pasa drogowego, uzgadnianie dokumentacji projektowe, wykaz opłat, reklamacje wezwań do zapłaty za postój w strefie płatnego parkowania.