Most piastowski
Ścieżki rowerowe
Strefa Płatnego Parkowania
Postój płatny od poniedziałku do piątku w godz. 8 - 17, dwie strefy parkowania, 123 parkomaty, 3000 miejsc parkingowych.
Kamienny most
ul. Ozimska
Wiadukty i mosty

Aktualności

Zawiadomienie o wprowadzeniu Tymczasowej Organizacji Ruchu w ciągu ul. Wrocławskiej oraz zamknięcie ul. Zbożowej Bis

Miejski Zarząd Dróg w Opolu informuje, iż w dniu 17.08.2018 r. Wykonawca robót budowlano-montażowych dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II – od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej” planuje wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w ciągu
Czytaj dalej →

Zawiadomienie o wprowadzeniu Tymczasowej Organizacji Ruchu w ciągu ul. Wspólnej

Miejski Zarząd Dróg w Opolu informuje, iż w dniu 02.08.2018 r. Wykonawca robót budowlano-montażowych dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II – od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej” planuje wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w ciągu
Czytaj dalej →

Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej w zakresie budowy drogi gminnej

Miejski Zarząd Dróg w Opolu informuje, że od dnia 23.07.2018 r. zmianie ulegnie organizacja ruchu na ul.  Bohaterów Monte Cassino w rejonie stacji benzynowej BP. Ruch w tym rejonie będzie odbywał się jednym pasem w kierunku ul. Oleskiej i ul. Ozimskiej. W/w zmiana organizacji ruchu związana jest z budową drogi gminnej na terenie
Czytaj dalej →

Opis procedur i wzory dokumentów

Wzory dokumentów i opis procedur spraw załatwianych w Miejskim Zarządzie Dróg w Opolu. Umieszczanie obiektów budowlanych i reklam w pasie drogowym, przejazd pojazdów nienormatywnych, zajęcie pasa drogowego, uzgadnianie dokumentacji projektowe, wykaz opłat, reklamacje wezwań do zapłaty za postój w strefie płatnego parkowania.