Most piastowski
Ścieżki rowerowe
Strefa Płatnego Parkowania
Postój płatny od poniedziałku do piątku w godz. 8 - 17, dwie strefy parkowania, 123 parkomaty, 3000 miejsc parkingowych.
Kamienny most
ul. Ozimska
Wiadukty i mosty

Aktualności

Wymiana dylatacji na wiadukcie nad linią kolejową relacji Opole – Kluczbork

Miejski Zarząd Dróg w Opolu informuje, iż od dnia 10.08.2015 r. wprowadzone zostaną zmiany w istniejącej organizacji ruchu na wiadukcie nad torami PKP relacji Opole – Kluczbork w ciągu Obwodnicy Północnej Opola (droga krajowa nr 94c). Na wiadukcie wymienione zostaną blokowe urządzenia dylatacyjne. Ruch kołowy odbywać się będzie
Czytaj dalej →

Remont przegubu i dylatacji na estakadzie nad Placem Konstytucji 3-go Maja

Miejski Zarząd Dróg w Opolu informuje, iż od dnia 31.07.2015 wprowadzone zostaną zmiany w istniejącej organizacji ruchu pod estakadą nad Placem Konstytucji 3-go Maja w Opolu – w związku z remontem przegubu i wymianą dylatacji częściowo ograniczony zostanie ruch kołowy pod estakadą. Na wewnętrznej części ronda od strony włączenia
Czytaj dalej →

Całkowite zamknięcie ul. Grunwaldzkiej

Miejski Zarząd Dróg w Opolu informuje o planowanej na poniedziałek, 6 lipca (godz. poranne) zmianie organizacji ruchu – w związku z przebudową ul. Grunwaldzkiej w Opolu. Wyłączony z ruchu zostanie cały odcinek ul. Grunwaldzkiej (od ul. Katowickiej do ul. Żeromskiego). Zamknięcie podyktowane jest rzeczową realizacją robót b
Czytaj dalej →

Opis procedur i wzory dokumentów

Wzory dokumentów i opis procedur spraw załatwianych w Miejskim Zarządzie Dróg w Opolu. Umieszczanie obiektów budowlanych i reklam w pasie drogowym, przejazd pojazdów nienormatywnych, zajęcie pasa drogowego, uzgadnianie dokumentacji projektowe, wykaz opłat, reklamacje wezwań do zapłaty za postój w strefie płatnego parkowania.