Most piastowski
Ścieżki rowerowe
Strefa Płatnego Parkowania
Postój płatny od poniedziałku do piątku w godz. 8 - 17, dwie strefy parkowania, 123 parkomaty, 3000 miejsc parkingowych.
Kamienny most
ul. Ozimska
Wiadukty i mosty

Aktualności

Budowa ścieżek rowerowych

Miejski Zarząd Dróg w Opolu informuje o trwających robotach budowlanych związanych z budową ścieżek rowerowych: przy ulicy Budowlanych w Opolu w ramach których powstanie ciąg pieszo-rowerowy na odcinku od cmentarza przy ul. Harcerskiej do ronda przy ul. Składowej przy Al. Solidarności w ramach których powstanie ścieżka rowerowa
Czytaj dalej →

Badanie zachowań komunikacyjnych mieszkańców Opola

W najbliższym czasie odbędą się badania zachowań komunikacyjnych mieszkańców miasta Opola. Badania przeprowadzone będą w formie ankiety. Anonimowa ankietyzacja będzie prowadzona w wybranych losowo gospodarstwach domowych i dotyczyć będzie sposobu wykonywania podróży do i z miasta Opola oraz na jego obszarze w dniu poprzedzającym
Czytaj dalej →

Święto Zmarłych

MZD w Opolu informuje, że organizacja ruchu na czas trwania Wszystkich Świętych  w rejonie cmentarzy w Opolu będzie obowiązywała jak w latach poprzednich. Proszę zwracać uwagę na oznakowanie pionowe oraz polecenia osób kierujących ruchem. Organizacja ta będzie sukcesywnie wprowadzana wg potrzeb przez Policję a pełna zmieniona or
Czytaj dalej →

Opis procedur i wzory dokumentów

Wzory dokumentów i opis procedur spraw załatwianych w Miejskim Zarządzie Dróg w Opolu. Umieszczanie obiektów budowlanych i reklam w pasie drogowym, przejazd pojazdów nienormatywnych, zajęcie pasa drogowego, uzgadnianie dokumentacji projektowe, wykaz opłat, reklamacje wezwań do zapłaty za postój w strefie płatnego parkowania.