Most piastowski
Ścieżki rowerowe
Strefa Płatnego Parkowania
Postój płatny od poniedziałku do piątku w godz. 8 - 17, dwie strefy parkowania, 123 parkomaty, 3000 miejsc parkingowych.
Kamienny most
ul. Ozimska
Wiadukty i mosty

Aktualności

Ograniczenia w ruchu – most nad kanałem Ulgi w ciągu ul. Niemodlińskiej

Miejski Zarząd Dróg w Opolu informuje o zmianie organizacji ruchu w związku budową mostu i kładki technologicznej w ciągu ul. Niemodlińskiej nad Kanałem Ulgi w ramach zadania: „Bezpieczny Transport w Opolu”. Wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas prowadzenia robót, zakazuje poruszania się po obiekcie pojazdów o masie p
Czytaj dalej →

Remont chodnika – most nad kanałem Ulgi w ciągu ul. Wrocławskiej

Miejski Zarząd Dróg informuje o utrudnieniach związanych z remontem chodnika na moście nad kanałem Ulgi w ciągu ul. Wrocławskiej w postaci zamknięcia chodnika od dolnej wody, ograniczenia prędkości do 40km i wprowadzenia tymczasowych przejść dla pieszych. Utrudnienia potrwają do połowy maja br.
Czytaj dalej →

Remont jezdni w ciągu ul. Popiełuszki

Miejski Zarząd Dróg informuje o utrudnieniu w ruchu w związku z remontem jezdni przy ul. Popiełuszki w Opolu na odcinku od ul. Podmiejskiej do posesji Nr 104. Utrudnienie w postaci zajęcia połowy jezdni potrwa do końca kwietnia br.
Czytaj dalej →

Opis procedur i wzory dokumentów

Wzory dokumentów i opis procedur spraw załatwianych w Miejskim Zarządzie Dróg w Opolu. Umieszczanie obiektów budowlanych i reklam w pasie drogowym, przejazd pojazdów nienormatywnych, zajęcie pasa drogowego, uzgadnianie dokumentacji projektowe, wykaz opłat, reklamacje wezwań do zapłaty za postój w strefie płatnego parkowania.