Most piastowski
Ścieżki rowerowe
Strefa Płatnego Parkowania
Postój płatny od poniedziałku do piątku w godz. 8 - 17, dwie strefy parkowania, 123 parkomaty, 3000 miejsc parkingowych.
Kamienny most
ul. Ozimska
Wiadukty i mosty

Aktualności

W najbliższą sobotę, 6 grudnia 2014 r. pracujemy

Zgodnie z Zarządzeniem Nr NA.021.15.2014 z dnia 20 listopada 2014 r. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy informujemy, że 24 grudnia 2014 r. będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu. Wigilia zostanie odpracowana w najbliższą sobotę, 6
Czytaj dalej →

10 listopada nie pracujemy

Zgodnie z Zarządzeniem Nr NA.021.2.2014 z dnia 2 stycznia 2014 r. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy informujemy, że: 10 listopada 2014 r.  jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu za święto wypadające w sobotę 1 listopada 2014 r.  
Czytaj dalej →

Budowa węzła obwodnicy północnej – zakończona

Miasto Opole – Miejski Zarząd Dróg w Opolu informuje o zrealizowanym projekcie pn: Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych – Sobieskiego) w Opolu Nr projektu: WND-RPOP.03.01.01-16-009/12 Nr umowy o dofinansowanie: RPOP.03.01.01-16-009/12-00 z dnia 28 lute
Czytaj dalej →

Opis procedur i wzory dokumentów

Wzory dokumentów i opis procedur spraw załatwianych w Miejskim Zarządzie Dróg w Opolu. Umieszczanie obiektów budowlanych i reklam w pasie drogowym, przejazd pojazdów nienormatywnych, zajęcie pasa drogowego, uzgadnianie dokumentacji projektowe, wykaz opłat, reklamacje wezwań do zapłaty za postój w strefie płatnego parkowania.