Informacja o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu

Miejski Zarząd Dróg w Opolu, informuje że w związku z realizacją inwestycji ,,Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II – od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej’’ nastąpi zmiana organizacji ruchu o następującym przebiegu:

  1. 16.11.2018 r., ze względu na usunięcie ograniczenia tonażowego dla odcinka DK nr 45 zostanie wprowadzona docelowa organizacja ruchu, polegająca  na dopuszczeniu ruchu pojazdów ciężkich wzdłuż ul. Partyzanckiej i ul. Domańskiego.
    • Usunięte zostanie ograniczenie tonażu do 5 t, w ciągu ulic J. Hallera, ks. B. Domańskiego oraz ulicy Partyzanckiej,
    • Na skrzyżowaniu ul. Partyzanckiej z ul. Północną nastąpi zmiana pierwszeństwa ruchu. Nowa organizacja ruchu przewiduje pierwszeństwo ruchu dla pojazdów poruszających się w ciągu ulicy Partyzackiej.
  2. 19.11.2018 r. z uwagi na prowadzone prace, zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu polegająca na zamknięciu  ul. Cmentarnej, Zbożowej oraz 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej.
  • Od węzła Niemodlińska  będzie możliwy dojazd tylko dla pojazdów budowy oraz interesantów  firmy INTEREKO,
  • Przy ulicy 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej oraz Zbożowej Bis zlokalizowane zostaną tymczasowe przystanki autobusowe. Istniejący przystanek autobusowy w ciągu ul. Cmentarnej zostanie zlikwidowany,
  • Dojazd do firm znajdujących się obecnie na ul. Zbożowej zostanie poprowadzony ul. Zbożową Bis.

 

Prosimy kierowców o ostrożność i stosowanie się do wprowadzonego oznakowania na czas prowadzonych robót.