Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej

Rower2

Loga UE regionalny program operacyjny województwa opolskiego

 

Nr umowy o dofinansowanie RPOP.03.01.02-16-0001/20-00
Data podpisania umowy o dofinansowanie 30.11.2020 r.
Fundusz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Lider projektu Miasto Opole
Partnerzy projektu Gmina Krapkowice, Gmina Prószków, Gmina Dobrzeń Wielki, Gmina Gogolin
Wartość projektu ogółem 73 754 605,05 PLN
Wartość wydatków kwalifikowalnych 61 518 791,34 PLN
Wartość dofinansowania 33 487 035,58 PLN
Okres realizacji projektu 23.03.2020 r.- 31.10.2022 r.

 

Projekt pn. „Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej” obejmuje zbiór zadań realizowanych na obszarze Aglomeracji Opolskiej mających wpłynąć na rozwój zrównoważonej intermodalnej mobilności oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń uciążliwych dla środowiska i generowanych przez zmotoryzowanych użytkowników dróg, w tym redukcji CO2.

Projekt realizowany będzie w porozumieniu pięciu gmin, które w celu prawidłowej realizacji zadań zawarły umowę partnerstwa. Liderem Projektu jest Miasto Opole, a Partnerami gminy: Krapkowice, Prószków, Dobrzeń Wielki oraz Gogolin.

Przedmiotem projektu są następujące zadania:

  • Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w okolicy dworca kolejowego Opole Główne, przebudowa niezbędnej infrastruktury transportowej tj. przebudowa układu drogowego wokół budowanego centrum przesiadkowego w celu dostosowania go do istniejącego ruchu transportu indywidualnego i publicznego oraz pieszych (m. in. podróżnych korzystających z dworca kolejowego),
  • Budowa ścieżki pieszo – rowerowej i przebudowa parkingu w Gminie Krapkowice.
  • Budowa ścieżki pieszo – rowerowej łączącej miejscowości Przysiecz z Ligotą Prószkowską w Gminie Prószków.
  • Przebudowa ścieżki pieszo – rowerowej wraz z budową parkingów typu bike&ride w Gminie Dobrzeń Wielki.
  • Budowa ścieżek pieszo – rowerowych na ul. Przyjaźni, Malińskiej i Sosnowej oraz wymiana oświetlenia przy ul. Krapkowickiej, Strzeleckiej, Schulza, Szpitalnej, Powstańców, Kościelnej w Gogolinie.

 

Głównym celem projektu pn. Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej jest poprawa jakości powietrza poprzez wsparcie transportu publicznego w Aglomeracji Opolskiej. Projekt obejmuje wiązkę zintegrowanych przedsięwzięć w obszarze gospodarki niskoemisyjnej. Efektem tych działań będzie: zauważalny rozwój układu infrastruktury drogowej przeznaczonej m.in. dla komunikacji miejskiej, systemów przesiadkowych na obszarze Opola oraz rozwój infrastruktury rowerowej i parkingowej (parkingi bike&ride oraz park&bike&ride) na terenach gmin Partnerów. Należy zaznaczyć, że dzięki realizacji Projektu (przebudowa ulic wokół budowanego centrum przesiadkowego w Opolu) stworzony zostanie nowy układ komunikacyjny, który wpłynie na lepsze skomunikowanie najbliższego obszaru inwestycji ścisłego centrum z pozostałymi częściami miasta.

Realizacja ww. zadań doprowadzi do wzmocnienia powiązań gałęzi transportu, zmniejszenia stopnia wykorzystywania samochodów osobowych, efektywniejszego wykorzystania niezmotoryzowanego transportu indywidualnego, ograniczenia emisji zanieczyszczeń, hałasu i skali zatłoczenia ulic oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Realizacja projektu stanowić będzie element polityki infrastrukturalno-społecznej zachęcającej mieszkańców Aglomeracji Opolskiej do korzystania z innych sposobów przemieszczania się niż samochodami, odbywających się w otoczeniu czystszego i bardziej przyjaznego dla zdrowia powietrza.