Podstawy prawne

Podstawe prawne

Strefa płatnego parkowania w opolu działa na podstawie uchwalonych uchwał Rady Miasta:

UCHWAŁA NR XIII/203/15 RADY MIASTA OPOLA z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania – tekst jednolity

UCHWAŁA NR XLVII/919/17 RADY MIASTA OPOLA z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania

UCHWAŁA NR LV/1086/18 RADY MIASTA OPOLA z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania

UCHWAŁA NR LVIII/1141/18 RADY MIASTA OPOLA z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania

UCHWAŁA NR LXVI/1233/18 RADY MIASTA OPOLA z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania

UCHWAŁA nr XIX/394/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania

UCHWAŁA nr XX/412/19 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania